2nd_coat.jpg

Vi har markerat där vattenlinjen sedan kommer att målas.

We have marked where the waterline is to be painted.

Vattenlinjen_mrkt.jpg

Bäddar snart redo för motorerna!

Beds soon ready for the engines!

Motorbdd.jpg