Erik på Percus AB i Umeå har lånat Sveriges reservmotor för tillverkning av avgasrören...

Fick ett sanslöst trevligt mail från grabbarna på Percus. Snacka om finlir och tidsödande. Men ack så vackert!

Först slipas rör och böjar. Sen svetsas rör, böjar och konor tillsammans. Efter det formas rören ovala för att passa dom laserskurna flänsarna. Varpå justerkapas vinkeln för att bli rätt, sedan svetsas dom samman och samtliga 24 avgasrör planas och riktas innan slutpolering sker.

/

Erik at Percus AB in Umeå has borrowed Sverige's spare engine for the manufacture of exhaust pipes ...

Got an unbelievably nice email from the guys at Percus. Talk about finesse and time consuming. But oh so beautiful!

First sanding of pipes and bends. Then there is welding the pipes, bends and cones together. Following, the pipes are shaped oval to fit the laser-cut flanges. Whereupon the angle is cut to be correct, then welded together. Finally all the 24 exhaust pipes are planed and refined before the final polishing is done. (Excuse the terrible English in this paragraph, too many technical terms for me, Sofi)

Bilder tagna av Erik, Percus AB   / Pics taken by Erik, Percus AB

Avgas.jpg

Avgas_1.jpg

Avgas_2.jpg

Avgas_3.jpg

Avgas_4.jpg