Mahognyborden måste nu böjas så pass mycket att basning är nödvändigt. Vi basar det i en "ångugn" för att sedan montera dit det tillfälligt så att bordet får sin passande form medan det svalnar.

The mahogany planks must now be bent so much that steam/water heat is necessary. We "cook" it in a steam oven and then mount it temporarily so that the plank get its proper shape while it cools.

Basning_1.jpg

Basning_2.jpg

Basning_3.jpg

Basning_4.jpg