...there is a lot of sanding to be done! Boatbuilding as a profession is not very glamorous today... In everyday speech; "Shit job"

...putsning av botten! Idag är båtbyggaryrket inte speciellt glamoröst... I folkmun; "Skitgöra"

Bottenputs_1.jpg

Vi efterlyser ägarna till båten! Ni är välkomna hit att putsa botten på er båt ;-)

We call for the owners of the boat! You are welcome here to sand the bottom of Your boat ;-)

Bottenputs.jpg

And voila! Ignore the nice old carpets, that we use as dust protection

Och voila! Ignorera de fina gamla mattorna, som vi använder som dammskydd

Twin.jpg

Ha nu en trevlig helg!

 

Have a great weekend!