Blog post by Meteor Service, Rolf Zale;

DSC_0032.JPG

Färgborttagning från insuget.

Paint stripping the intake manifold.

DSC_0033.JPG

Fördelarlocket. Detta är synligt först sedan ett skyddslock tagits bort.

Distrubuter cap. This is visibly only after a protective cover is removed.

DSC_0057.JPG

Isärtagning, rengöring och renovering av bränslepumparna. Bränslepumparna är ofta ett problem på dessa motorer om de stått länge. Gummimembranen torkar ut och måste bytas ut. Ofta finns det ganska mycket avlagringar i pumparna (det är två per motor). Vi vill inte att bränlsemängden ska bli ett problem så det är nödvändigt att pumparna är i bästa skick. De klarar 3 liter i minuten per styck.

Dismantling, clenaning and rebuilding the fuel pumps. The fuel pumps are often a source of trouble on these engine if they have not been run for a long time. The rubber membranes dries out and have to be replaced. There is also often a lot of dirt in the pumps (there are two per engine). We don´t want the fuel supply to be a problem so it is important that the pumps are in good condition. They can deliver 3 liters per minute each.

DSC_0182.JPG

Vevstakarna i väntan på nya bultar.

The con rods awaits new bolts.

DSC_0188.JPG

Nylackerade ventilkåpor monteras allt eftersom. Tack till TjB Pulverlack för ett bra arbete!

Newly painted valves cover are beeing put back on. Thank to TjB Pulverlack for a job well done!

DSC_0186.JPG

NOS, nya, gamla packningar från 1954!

NOS gaskets from 1954.

DSC_0066.JPG

Ny färg på  växelhuset som är av järn.

New paint on the steel gear house.

DSC_0125.JPG

Nya grövre bränslerör. De som sitter orginal har en inte tillräckligt stor diameter för en trimmad motor.

New larger diameter fuel lines. The stock one have not a sufficient diameter for a souped up engine

DSC_0178.JPG

Nya starkare vevstaksbultar. Orginalbultarna klarar inte det varvtal vi räknar med att motorn ska varva.

New stronger conrod bolts. The stock bolt can´t withstand the revs we expect the engine to reach.