Helbild.jpg

S-1_SVERIGE.jpg

V-linjen.jpg

Tack till Peter Upmark på Martec för de fina oljekylkarna/värmeväxlarna

Thanks to Peter Upmark at Martec for the nice oil coolers/heat exchanger

Oil_cooler.jpg

Botten/dynorna till sätena är klara. Provas på plats för att kunna påbörja ryggarna. Göran på FA Bilklädsel, Umeå, gör ett kanonjobb!

Bottom / cushions for the seats are ready. Tested in place to begin the seat backs. Göran on FA Bilklädsel, Umeå, is doing a great job!

Dynor.jpg