Här krävs ett stort tack till Tegsnäs Skidan för den fina klyvningen av däcksribben (mahogny)!

 

This  requires a big thank you to Tegsnäs Skidan for fine splitting of the deck ribs (mahogany)!

Dckslggning.jpg

Ontat_dck.jpg

Dckslggning_1.jpg