Har fått lite frågor från bloggläsare angående vilka produkter vi använder.

På bilderna nedan har vi

2 varv Epifanes Mahognybets
2 varv Epifanes Easy Flow
1 varv Epifanes Blank/Klar Lack

 

Have received some questions from blog readers about what products we use.

In the pictures below, we have

2 turns Epifanes Mahogany Stain
2 turns Epifanes Easy Flow
1 turn Epifanes Clear Varnish

Lackad_1_varv.jpg

Fortsätter med förberedelser för montering av backslag/vinkel växlar och motorer

 

Continuing with preparations for the assembly of transmissions and engines.

Lngsgende_motorbddar.jpg