Det som inte finns att köpa färdigt får man låta någon tillverka. Tack Jonas! Kopplingsadaptrar till backslagen / vinkelväxlarna.

 

What is not available for purchase, You must let someone produce. Thanks Jonas! "Connection adapters" for the transmissions.

Kopplingsadapter.jpg

Kopplingsadapter_1.jpg