Styrning, ratt och rattpump kommer att monteras under morgondagen!

Steering, steering wheel and steering pump will be installed tomorrow!

 

Lite av dagens arbete...

 

Some of todays work...

Roder_p_plats.jpg

Motor_1.jpg

Motor.jpg