Motorerna är räddade och fungerar, så även backslagen! Båten kommer under hösten att vändas upp och ner för lagning av botten.

Troligt händelseförlopp

S-1 Sverige har stött på något med propellern. Vid stöten tog propellern och axeln skada vilket ledde till att den aktre biten av axeln sköt bakåt. Detta lämnade axeln och propellern att gå i en vevande rörelse och på så sätt "svarva" ett hål i botten.

Stort tack till de som hjälpte till med räddningsaktionen av S-1 Sverige

Se bildspel nedan för att få en inblick i vad Sverige råkat ut för.

 

The V12's are saved and functional. The same goes for the reverse gear/transmissions. The boat will soon, september/october,  be turned upside down for repairs to the bottom.

Probable cause

S-1 Sverige have come across something with the propeller. The impact left the propeller and shaft damage, leading to that the aft piece of the shaft fired back. This left the shaft and propeller to move in a weaving motion, thus "peeling" a hole in the bottom.

Big thanks to the people who helped with the rescue of S-1 Sverige

See slideshow below to get a glimpse of what S1 Sverige has experienced.