Lagningen av S-1 Sverige i bilder. Hålet som orsakats av styrbord propeller efter grundstötningen har lagats. Återstående arbete är installation av el, motorer, bränslesystem, de 3 kylsystemen per motor samt instrument på tavlan. Självklart också montering av propelleraxlar och dito stödbockar. Bränsletank, intercom-system... mm mm.

The repair of S-1 Sverige in pictures. The hole caused by the starboard propeller after grounding have been repaired. Remaining work is the installation of electricity, engines, fuel systems, oil system, the 3 per engine cooling systems and instruments on the board. And also of course the istallation of propeller shafts and dito shaft support stands. Fuel tank, intercom-system... etc etc.

Det berömda hålet!    /    The famous hole!

Hlet.jpg

Första skiktet mahogny lagt!    /    First layer mahogany added!

Frsta_lagret.jpg

Andra!   /   Second!

Andra_lagret.jpg

Tredje!    /     Third!

Tredje_lagret.jpg

Och fjärde!    /   And the fourth!

Fjrder_lagret.jpg

Mlat_lagning.jpg

Hålet är numera ett minne blott!     /     The hole is now a distant memory!

Lagning_insida.jpg

Fattas nu bara några tusen delar ;-)      /    Missing now is just some thousand parts ;-)

Mlad_insida.jpg

100 knop till sommaren 2013?        /     100 knots for summer 2013?

100 knots? 115.0779 mph? 185,2 km/h? 51,44m/s? call it what ever You want... we are going there 2013? You dare to join us?