Med det höga ljudet, som vi räknar med att Sveriges motorer kommer skapa, krävs bra intercom-utrustning! Hjälmar är ju såklart också ett måste i höga farter!

 

With the high level of sound, that we expect Sveriges engines to make, a good intercom equipment is much needed! Helmets is of course also a must at high speeds!

 

Stilo_basenhet.jpg

STILO_kpor.jpg

STILO_hjlm.jpg