Scarndck_1.jpg

Scarndck.jpg

 

Erik från Percus AB är här och tar mått på båten för tillverkning av Sveriges trailer.

Eric from Percus AB is here,  taking measurements on the boat for the production of Sverige's trailer.

Mtning_btvagn.jpg