Skydd till kardanaxlarna!

Cover for cardan shafts!

Axelskydd.jpg

Nu får lacken härda ordentligt till efter mässan innan vi kan spruta sista varvet/varven.

Now the varnish have to set properly, the last coats will have to wait until after the boat show.

Akter_skarndck.jpg

Bränsletanken som Percus AB tillverkat har nu lackats av TjB Pulverlack. Tack!

The Fuel tank made by Percus AB has now been painted by TjB Pulverlack. Thanks!

Fuel_tank.jpg