Erik från Percus AB är här och jobbar med oss idag. Stödbockar till propelleraxlarna!

Erik from Percus AB is working with us today. Support stands to the propeller shafts!

 

axelstd.jpg

axelstd_1.jpg

För Christer, Bengt och Fredric har dagen bestått av enbart putsning på däcket!

For Christer, Bengt and Fredric the day have consisted solely of sanding the deck!

Sittbrunn.jpg