Jag låter bilderna tala för mig idag! /Gonna let the pics speak for me today!

Copyright: Bilderna tillhör Johansson & Son Båtbyggeri AB och får inte lånas, kopieras eller tas från denna sida. Tillstånd krävs!

Copyright: Images belong to Johansson & Son Båtbyggeri AB and may not be borrowed, copied or taken from this page. Permit is required!

Blivande akterspegel / Transom to be

Akterspegel.jpg

Spant / Frames

Spant_vntar.jpg

Förstäv / Stem

Stv.jpg

Spantsättning / Frame setting

Spantsttning.jpg

Spantsttning_1.jpg

Spantsttning_2.jpg

Spantsttning_3.jpg