Provmontering. Kopplas samman med propelleraxlar med hjälp av klämkopplingar.

Test installation. Linked to the propeller shaft by clamp connections.

V-vxel_koppla.jpg

V-vxel.jpg

Axel_2.jpg

Eftersom vi gillar Epifanes produkter är såklart den invändiga bottenfärgen Epifanes bilgefärg, grå.

Since we like Epifanes products, the inner bottom paint is of course Epifanes bilge paint, gray.

Axel.jpg