Båten är numera rättvänd och bordläggning är i full gång.  

The boat is now upright and the planking is in full swing

Vndning.jpg

Nedersta_skrovbordet.jpg

Spant.jpg

Spant_2.jpg

Uppifrn.jpg

Vnd.jpg