Medan vi vanliga dagar denna vinter arbetar med båtskador samt upprustningar av båtar så har vi på ovanliga dagar ägnat åt oss att leka BÅTSKROT! :-)

While we, ordinary days this winter are working on damaged boats  and renovations of boats, we have on rare days devoted us to playing BOAT JUNKYARD! :-)

Skrot_2.jpg

Skrot_1.jpg

Skrot.jpg

CG_hg.jpg

Blev inte mycket kvar av den båt som en gång faktiskt var riktigt vacker!

Båtar som inte tas om hand... som blir "hopplösa fall"... Ovan ser ni en Cabin Gadden från slutet på 60-talet som någon låtit falla i glömska och var bortom räddning.

 

Was not much left of the boat who once actually was really beautiful!

Boats that are not taken care of ... that become "hopeless cases" ...  Above you can see a Cabin Gadden from the late 60's that someone had forgotten
and was beyond redemption