Jermann_8.jpg

DC 10.50 är såld! Vi önskar nya ägaren lycka till med båten och hoppas de får många trevliga stunder och fina minnen med båten.

DC 10.50 is sold! We wish the new owner good luck with the boat and hope they get a lot of pleasant moments and precious memories with the boat.