Tankpåfyllnadsrör för att inte få så hårt tryck av bensin ner i den cylinderformade tanken och på så sätt undviker vi att det blir statisk elektricitet... som i sin tur kan skapa gnista! Med detta rör får vi alltså ett lugnare flöde av bensin ner i tanken. Samt så undviker vi att det spills bensin i båten, som i sin tur kan skapa ångor. Kort och gott,detta rör är av stor vikt!

Tankrefill-tube to not get so much pressure of gasoline into the cylinder-shaped tank, to avoid the making of  static electricity ... which in turn can create a spark! With this tube we get a smoother flow of gasoline into the tank. And so, we avoid the spillage of gasoline in the boat, which in turn can create fumes. Simply put, this tube is very important!

Tankfyllnad.jpg

Tankpfyllnad_1.jpg

Tankpfyllnad.jpg

Tanklock.jpg

Kompressormontaget artar sig... Jonas "Joni Racing" Nilsson gör ett kanonjobb! Rolf Zale på Meteor Service meddelar att det snart är dax för provstart. Vi meddelar här i bloggen när tid är satt

Compressor assembly in the making ... Jonas "Joni Racing" Nilsson is doing a great job! Rolf Zale at Meteor Service reports that  it is almost time for test start. We announce in this blog when the time is set

Kompressormontage_1.jpg

Kompressormontage.jpg