Lilla_Norrgadden_1983-84_2.jpg

Lilla Norrgadden Special – Till Salu i Holmsund!      (in English down below)

Byggår: 1984

Längd: 8,60 m
Bredd: 2,90 m
Djupgående: 0,9-0,95 m
2 + 2 kojer, 1 dubbelsäng i fören samt att dinetten i ruffen enkelt bäddas till en dubbelsäng.

Byggd i mahogny, teak och ek. Bordläggning; mahogny kravell

Motor: Volvo Penta KAMD42A, 240 hk, årsmodell 1993
Backslag: Volvo Penta HS1A 1.96, årsmodell 1993

Motor och backslag är i fint skick och har gått ca 385 timmar. Ny turbo 2010. Kompressorn är defekt och därför urkopplad. Påverkar dock ej toppfarten eller användandet av båten. Vid försäljning kan ny kompressor monteras om köparen så önskar, utan särskild kostnad.

Marschfart: 11-14 knop
Toppfart: 16-17 knop

Mycket väl omhändertagen och välutrustad mahognybåt byggd 1984 på Johansson & Son Båtbyggeri AB. En unik träbåt som bara finns i ett exemplar.
Båten har endast haft en ägare, som nu säljer på grund av åldersskäl.

2-lågigt origo-kök, kyl och diskho i pentry. Vid intresse kan hel uppsättning köksutrustning medfölja.

Plotter, radar, VHF, stereo, kompass, WC, varmvattenberedare, landström, ankarspel i för och akter mm. Dävertar i aktern för upphängning av jolle/gummibåt. Jolle medföljer ej. Medföljer gör dock en livräddningsflotte för 4 personer.

Under 2008 installerades en hel del nytt, så som...

...Värmare Aitronic D2, 12 V
...Stereo
...Ankarspel Tigres 1200W, 12V, 8mm
...Raymarine Plotter samt Radar
...Handfat och WC, båda i porslin. Även ny blandare/kran 2008

Nytt under 2012

...VHF, Raymarine med distressfunktion installerad juli 2012
...Batteripark ny i juli 2012

Båten finns att se hos oss på Johansson & Son Båtbyggeri AB i Holmsund, 15 minuter utanför Umeå. Vid seriöst intresse arrangeras en provtur då hon ligger i vattnet några veckor till.

Säljkontakt: Sofi 070-595 36 25 eller Christer 070-661 81 79 alternativt info@jsbab.se

In English

Year built: 1984
Length: 8.60 m
Width: 2.90 m
Draught: 0.9-0.95 m
2 + 2 berths, one double bed in the bow and the dinette in the cabin easily converts into a double bed.

Built  in mahogany, teak and oak. Hull, mahogany carvel


Engine: Volvo Penta KAMD42A, 240 hp, year 1993
Reverse gear: Volvo Penta HS1A 1.96, year 1993


Engine and reverse gear is in good condition and has about 385 hours. New turbo 2010. The compressor is defect and therefore disengaged. Does not affect the top speed or the use of the boat. New compressor can be installed if the buyer so desires, at no significant cost.


Cruising Speed: 11-14 knots
Top speed: 16-17 knots


Very well taken care of and well equipped mahogany boat built in 1984 at Johansson & Son Båtbyggeri AB. A unique, one off, wooden boat. The boat has only had one owner, who now sells due to his age.


2-flamed origo stove, fridge and sink in the kitchenette. If  there is interest, a complete set of kitchenware can be included.


Chart plotter, radar, VHF, stereo, compass, toilet, water heater, shore power, bow and stern windlass etc.. Davits at the stern for hanging dinghy / inflatable boat. Dinghy is not included. However there is a life raft for 4 people included.


In 2008 a lot of new items were installed, as ...
...Heater Aitronic D2, 12 V
...Stereo
...Windlass Tigres 1200W, 12V, 8mm
...Raymarine chart plotter and radar
...Basin and toilet, both in porcelain. Also new basin faucet.


New in 2012
...VHF, Raymarine with distressfunction installed in July 2012
...Battery Park new in July 2012


The boat can be seen at Johansson & Son Båtbyggeri AB in Holmsund. We are located at the Baltic coast, 15 minutes  drive from Umeå. At serious interest a testdrive can be arranged as the boat will stay in the water for a few more weeks.


Sales contact: Sofi +4670595 36 25 and Christer +4670661 81 79 or info@jsbab.se