Övernyggnaden/rutramar är nu betsad.

 

Window frames are now stained

 

Betsad.jpg

Durkar.jpg

Rundade_sargen.jpg

Rutor.jpg