Efter en mycket lyckad uppvisning på helgens Poker Run i Sandhamn laddade vi i teamet runt rekordbåten Sverige för den kommande helgens classic boat event Fri Fart på Göta kanal, men oturen ville annorlunda.

Efter en incident på tisdag kväll skadades Sverige så att vi nu har tagit upp henne till varvet för att kolla igenom allt. Tyvärr vet vi ännu inte när hon åter kan vara i drift.


Sverige har annars fungerat klanderfritt och har hittills nått ca 65 knop - detta utan att kompressorerna kopplats in.

Så jakten på 100 knop fortsätter. Tveklöst!

Vi önskar alla som deltar på Fri Fart, Göta Kanal en lyckad, fartfylld, dag!

 

After a very successful show at this weekend's Poker Run in Sandhamn   we in the team around the record boat S-1 Sverige planned for the upcoming weekend's classic boat events "Free Speed" on Göta Kanal, but bad luck had other plans.

Following an incident on Tuesday night were S-1 Sverige was somewhat damaged we have now transported her to our shipyard to look through everything. Unfortunately, we don't know yet when she can once again be in operation.

S-1 Sverige has otherwise worked flawlessly and so far reached about 65 knots - that without the compressors connected.

So the hunt for 100 knots continues. No doubt!

We wish all who participate in the "Free Speed", Göta Kanal a successful, fast paced, day!