Nu är hon tillbaka i verkstan! Arbetet rullar på, montering av kompressorer, instrument på tavlan mm mm

Now she's back in the shop! The work goes on, the installation of compressors, instrument on the panel, etc. etc.

TIll_bildspel_1.jpg

Illustration: Levin Design AB