S-1 Sverige är levererad till sina ägare och loggar stabila 57 knop utan kompressorer och med de små propellrarna! De stora propellrarna är på väg, så vilken dag som helst nu får vi veta vad det ger för effekt på farten!

 

S-1 Sverige has been delivered to her owners and logs stable 57 knots without compressors and with the small propellers! The big propellers are on the way, so any day now we will know what that will do to the speed!

Bildspel_start_2.jpg