Annat än trä...

Även om vi inte bygger plastbåtar så utför vi en hel det arbeten på dem. Exempel på sådana arbeten kan vara; montering av bogpropeller, tillverkning inredningar, lägga in durk, montering navigationsutrustning och tillverkning rostfria kapellbågar mm mm.

Vi arbetar ofta på plastbåtar vid försäkringsjobb. Exempel på det kan vara plastning och motorjobb efter grundstötning och vattenintag.